Zielona rewolucja na kołach. Opony Pirelli z unikatowym oznaczeniem

Wpływ produkcji opon na środowisko

Producenci opon, w tym firmy takie jak Pirelli, coraz częściej podejmują inicjatywy mające na celu produkcję bardziej przyjaznych dla środowiska opon oraz takie które niwelują ich negatywne oddziaływania na środowisko naturalne. Produkcja opon, niewątpliwie, ma dość duży negatywny wpływ na środowisko naturalne. Procesy produkcyjne wymagają dużej ilości energii i generują emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Ponadto, surowce używane do produkcji opon, takie jak kauczuk i stal, pochodzą z nieodnawialnych źródeł, co prowadzi do powolnego wyczerpywania zasobów naturalnych. Dodatkowo, zużyte opony stanowią poważny problem, gdyż często są składowane w nieekologiczny sposób lub palone, co powoduje powstawanie emisji toksycznych substancji do atmosfery. Powstający podczas pracy opon pył jest szkodliwy zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi. Rocznie, do atmosfery i wód, przedostaje się około 6,1 mln ton mikroplastiku z opon samochodowych, co czyni go jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń mikroplastikiem w oceanach.

Jak Pirelli angażuje się w ochronę środowiska?

Dążąc do większej równowagi środowiskowej, firma Pirelli przedstawiła nowe logo identyfikujące opony, które zawierają co najmniej 50% materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu. To innowacyjne podejście ma na celu promowanie ekologicznych opon oraz podkreślenie zaangażowania firmy w ochronę środowiska, z równoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Logo, składające się z dwóch strzałek w okręgu, będzie obowiązywać również dla innych produktów Pirelli wykonanych w podobny sposób. To świetny przykład, jak firma może angażować się w zrównoważony rozwoju, dbając nie tylko o jakość swoich produktów, ale również o środowisko naturalne. Przyszłość oponiarskiej branży kieruje się w stronę bardziej ekologicznej produkcji, co jest obiecującym sygnałem dla środowiska.

Najnowsze logo zostało po raz pierwszy zastosowane w modelu opony P Zero E, która stanowi znaczący krok w kierunku zrównoważonej produkcji. Zawiera ponad 55% materiałów pochodzenia biologicznego i recyklingowego. To osiągnięcie potwierdza certyfikat Bureau Veritas, renomowanej instytucji zajmującej się standardami jakości, środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej (ISO 14021).

Droga Pirelli do ograniczenia wpływu na środowisko obejmuje coraz większe wykorzystanie materiałów ekologicznych. Pierwotny cel Pirelli, wyznaczony na rok 2025, został osiągnięty już dwa lata wcześniej dzięki P Zero E. Kolejny krok, jaki wyznaczony został dla wybranych linii produktowych do roku 2030, zakłada wykorzystanie co najmniej 60% materiałów pochodzenia biologicznego i 12% z recyklingu, z mniej niż 30% składników pochodzenia kopalnego.

Innowacje technologiczne Pirelli

Innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu tych celów zarówno pod względem ilościowym (dzięki wciąż wzrastającym, świadomym i rozważnym udziale materiałów bio i z recyklingu) jak i jakościowym (poprzez certyfikację łańcuchów dostaw zgodnie z międzynarodowymi standardami).

W 2021 roku Pirelli jako pierwsza firma wprowadziła na rynek oponę z certyfikatem FSC® (Forest Stewardship Council®), w której wykorzystano naturalny kauczuk i sztuczny jedwab FSC®. Certyfikat potwierdza, że plantacje są zarządzane w sposób, który chroni różnorodność biologiczną, wspiera lokalne społeczności i pracowników oraz wspomaga rozwój gospodarczy. Głównym wyzwaniem podczas opracowywania nowego P Zero E było połączenie potrzeby zrównoważonego rozwoju z wysokimi osiągami wymaganymi od opony klasy UHP. Cel ten został osiągnięty dzięki użyciu nowych materiałów, do których zaliczają się:

  • Lignina pochodząca ze złomu przemysłu celulozowo-papierniczego, która wpływa na trwałość opon i przewidywane zmniejszenie oporów toczenia .

  • Krzemionka z łusek ryżowych, która pochodzi z pozostałości po uprawie ryżu. Krzemionka jest szeroko stosowana w mieszankach gumowych w celu uzyskania wysokiego poziomu wydajności w mokrych warunkach.

  • Sadza pochodząca z oleju pirolitycznego zużytych opon. Piroliza to sposób zapobiegania składowaniu zużytych opon na wysypiskach śmieci. Sadza jest stosowana w mieszankach gumowych w celu optymalizacji stabilności, wytrzymałości i trwałości opon .

  • Polimery bio-cyrkularne, powstające z monomerów pochodzących ze zużytych olejów kuchennych lub oleju popirolitycznego z opon. Zastępują polimery pochodzące z paliw kopalnych .

  • Kauczuk naturalny otrzymywany z lateksu Hevea Brasiliensis, drzewa kauczukowego . Jest to materiał w 100% pozyskiwany z biomasy.

  • Biożywice to plastyfikatory pochodzące z biomasy roślinnej, takiej jak nasiona roślin (słonecznik lub rzepak). Żywice biologiczne to wszechstronne składniki, zapewniające lepszą równowagę wydajności na sucho i na mokro .

Perspektywy

Perspektywy rozwoju branży oponiarskiej w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji wydają się obiecujące. Coraz więcej konsumentów docenia znaczenie ochrony środowiska i poszukuje produktów, które są bardziej ekologiczne. To ważny sygnał dla producentów. W odpowiedzi na te oczekiwania, firmy oponiarskie, takie jak Pirelli, coraz bardziej koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach produkcji. Wykorzystywanie surowców pochodzenia biologicznego i materiałów z recyklingu staje się coraz bardziej popularne. Ponadto, inwestycje w badania i rozwój technologii ekologicznych prowadzą do powstawania nowych metod produkcji, które minimalizują wpływ na środowisko. Branża oponiarska zdaje się być na dobrym kursie w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego logo jako standardu dla wszystkich przyszłych podobnych produktów Pirelli pokazuje, że firma jest gotowa kontynuować innowacyjne podejście i wprowadzać nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Dzięki temu oznaczeniu konsumenci będą mogli łatwo rozpoznać opony wykonane z materiałów biodegradowalnych lub pochodzących z recyklingu. To krok w kierunku redukcji emisji CO2 i ograniczenia odpadów. Pirelli pokazuje, że dba nie tylko o jakość swoich produktów, ale również o ekosystem.